از ریل تا آجر نسوز

از ریل تا آجر نسوز
قطعا خطوط موازی و واگن‌ها بخشی از خاطرات همه ماست، ریل‌هایی که تولید و امتداد آن وابسته به وجود صف‌هایی دریچه کشویی نسوز است.
منبع خبر : iribnews.ir