دو روی مراکز واکسیناسیون

دو روی مراکز واکسیناسیون
انتشار خبر بي اساس تزريق واکسن براي همه گروه هاي سني ، صف هاي طولاني را در برخي مراکز تزريق واکسن پديد آورد.
منبع خبر : iribnews.ir