فن آوری و صنعت ساختمان

فن آوری و صنعت ساختمان
استفاده از فن آوری‌های جدید، توجه به کیفیت، عمر ساخت و ساز‌ها از نکته‌های مهمی است که شرکت‌های حاضر در نمایشگاه صنعت ساختمان به آن توجه ویژه‌ای دارند.
منبع خبر : iribnews.ir