۸۰ درصد تأمین مالی اقتصاد بر دوش بانک‌ها

۸۰ درصد تأمین مالی اقتصاد بر دوش بانک‌ها
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه بانک‌ها به جهات مختلف برای همه دولت‌ها از جمله دولت سیزدهم اهمیت دارند، گفت: بیش از ۸۰ درصد کل تأمین مالی اقتصاد بر دوش بانک هاست.
منبع خبر : iribnews.ir