بی اخلاقی رسانه‌های معاند در مورد یک خانواده داغدار در کرج

بی اخلاقی رسانه‌های معاند در مورد یک خانواده داغدار در کرج
رسانه‌های بیگانه در روز‌های اخیر و در راستای پروژه کشته‌سازی، موارد مختلفی را که هیچ ارتباطی با حوادث اخیر نداشته است، به دروغ به اغتشاشات مرتبط کرده و مدعی می‌شوند که این دختران نوجوان به دست نیرو‌های امنیتی کشته شده‌اند.
منبع خبر : iribnews.ir