از پرداخت تسهیلات ارزان قیمت تا خرید تولید مازاد

از پرداخت تسهیلات ارزان قیمت تا خرید تولید مازاد
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس، گفت: در نشست کمیسیون کشاورزی مقرر شد تولید قراردادی بدون محدودیت با محوریت اتحادیه‌ها در قالب مرغ گرم زنده و یا گرم توسط شرکت پشتیبانی امور دام اجرا شود.
منبع خبر : iribnews.ir