از برگزاری نمایشگاه مجازی تا پایان کار جشنواره عمار

از برگزاری نمایشگاه مجازی تا پایان کار جشنواره عمار
کلاکت این هفته نگاهی می اندازد به پایان کار عمار، جشنواره‌ای برای دیده شده آثار خودمونی‌تر، تا چند و چون برگزاری نمایشگاه مجازی کتاب.
منبع خبر : iribnews.ir