اما و اگرهای اعمال ماده ۴۷۷

اما و اگرهای اعمال ماده ۴۷۷
نشست شورای عالی قضایی امروز با انتقاد رئیس دستگاه قضا از صدور برخی آرا خلاف بیّن شرع شروع شد.
منبع خبر : iribnews.ir