جنگ در اوکراین می‌تواند به جنگ‌های دیگر منجر شود

جنگ در اوکراین می‌تواند به جنگ‌های دیگر منجر شود
رئیس جمهور فرانسه در نشست مجمع عمومی سازمان ملل به ایراد سخنرانی پرداخت.
منبع خبر : mehrnews.com