راه‌های رفته و نرفته پس از حادثه متروپل

راه‌های رفته و نرفته پس از حادثه متروپل
ساختمان ۱۰ طبقه متروپل ظهر دوم خرداد ماه در آبادان فرو ریخت و بر اثر این حادثه چند نفر جانباخته‌اند و تعدادی نیز مصدوم شدند.
منبع خبر : iribnews.ir