گاز‌های همراه با نفت، برای سازندگی کشور مورد بهره‌برداری قرار گیرند

گاز‌های همراه با نفت، برای سازندگی کشور مورد بهره‌برداری قرار گیرند
استاندار خوزستان گفت: امیدواریم شاهد روزی باشیم که گاز‌هایی که سوخته می‌شوند به بهترین شکل در جهت سازندگی کشور مورد بهره برداری قرار بگیرد و شاهد سوزاندن این گاز‌ها در خوزستان نباشیم.
منبع خبر : yjc.news