ششم بهمن آغاز بلیت فروشی در سینماهای مردمی جشنواره چهلم فجر

ششم بهمن آغاز بلیت فروشی در سینماهای مردمی جشنواره چهلم فجر
مدیر روابط عمومی جشنواره فیلم فجر گفت بلیت فروشی سینما های مردمی جشنواره فیلم فجر از ۶بهمن آغاز می شود.
منبع خبر : iribnews.ir