۹۲۹ هزار کشته؛ پیامد جنگ افروزی امریکا در ۲۰ سال اخیر

۹۲۹ هزار کشته؛ پیامد جنگ افروزی امریکا در ۲۰ سال اخیر
­کارشناس مسائل امریکا با استناد به گزارش دانشگاه براون این کشور؛ کشته شدن بیش از ۹۲۹ هزار نفر را پیامد جنگ افروزی واشنگتن در ۲۰ سال گذشته دانست.
منبع خبر : iribnews.ir