نظر حسین دهقان درباره گشت ارشاد

نظر حسین دهقان درباره گشت ارشاد
وزیر سابق دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح نوشت: درباره گشت ارشاد معتقدم "ارشاد" نباید با تحقیر، توهین، سرکوب و اعمال زور اشتباه گرفته شود.
منبع خبر : iribnews.ir