حکم توقف تحقیقات در پرونده انفجار بیروت صادر شد

حکم توقف تحقیقات در پرونده انفجار بیروت صادر شد
دادگاه تجدیدنظر لبنان حکم توقف تحقیقات قاضی «طارق بیطار» در پرونده انفجار بندر بیروت را صادر کرد. 
منبع خبر : mehrnews.com