نقش پررنگ‌تر ایران در قدرت آفرینی نظم نوین جهانی

نقش پررنگ‌تر ایران در قدرت آفرینی نظم نوین جهانی
رئیس کل دیوان محاسبات کشور تأکید کرد: پیوند قوی‌تر اقتصادی با چین، روسیه و هند به معنی ترک برداشتن دیوار تحریم هاست.
منبع خبر : iribnews.ir