اخذ مالیات از مالکان خودروهای میلیاردی کلید خورد

اخذ مالیات از مالکان خودروهای میلیاردی کلید خورد
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: اطلاعات کامل خودروهای لوکس بر اساس قانون بودجه امسال برای دریافت مالیات در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گرفت.
منبع خبر : mehrnews.com