چرا افغانستان بستر مناسبی برای رشد و قدرت گیری داعش است؟

چرا افغانستان بستر مناسبی برای رشد و قدرت گیری داعش است؟
شاخه خراسان گروه داعش که فعالیت‌هایش را در افغانستان از چند سال پیش آغاز کرده بود، با روی کار آمدن طالبان در ماه‌های اخیر بر شدت حملات خود افزوده است.
منبع خبر : yjc.news