برای دُز سوم واکسن کرونا چه نوع واکسنی بزنیم؟

برای دُز سوم واکسن کرونا چه نوع واکسنی بزنیم؟
چند روزی است که تزریق دُز سوم واکسن کرونا برای سالمندان آغاز شده است و شاید برای افراد سؤال باشد که برای این مرحله چه نوع واکسنی باید تزریق کنند.
منبع خبر : iribnews.ir