زخمی و مفقود شدن ۱۱ نفر در پی سقوط بالگرد آمریکایی

زخمی و مفقود شدن ۱۱ نفر در پی سقوط بالگرد آمریکایی
در پی سقوط بالگرد آمریکایی، دست کم ۵ نفر مفقود و ۶ نفر زخمی شدند.
منبع خبر : yjc.news