بازی دو تیم تراکتور با پرسپولیس نیمه تمام ماند

بازی دو تیم تراکتور با پرسپولیس نیمه تمام ماند
تبریز- بازی دو تیم تراکتور با پرسپولیس نیمه تمام به پایان رسید.
منبع خبر : mehrnews.com