شلیک دو راکت از نوار غزه به سمت اراضی اشغالی

شلیک دو راکت از نوار غزه به سمت اراضی اشغالی
منابع عرب زبان از شلیک دو راکت از نوار غزه به سمت اراضی اشغالی خبر داده اند.
منبع خبر : mehrnews.com