آنچه در دومین نشست همسایگان افغانستان گذشت

آنچه در دومین نشست همسایگان افغانستان گذشت
دومین نشست وزرای امور خارجه کشورهای همسایه افغانستان صبح امروز در تهران برگزار شد.
منبع خبر : mehrnews.com