سقوط یک هواپیما در محوطه دبیرستانی در کالیفرنیای آمریکا

سقوط یک هواپیما در محوطه دبیرستانی در کالیفرنیای آمریکا
منابع خبری از حادثه سقوط یک هواپیما در محوطه دبیرستانی در سن‌ دیه‌ گوی آمریکا خبر دادند.
منبع خبر : yjc.news