تردد بیش از ۱۵۰ قطار مسافری در ۱۸ تیرماه/ حمله سایبری به راه آهن تکذیب شد

تردد بیش از ۱۵۰ قطار مسافری در ۱۸ تیرماه/ حمله سایبری به راه آهن تکذیب شد
معاون مسافری راه آهن گفت: از ابتدای ساعات ۱۸ تیر ماه، ۱۵۰ قطار مسافری در سراسر کشور به صورت ایمن تردد کردند.
منبع خبر : yjc.news