مصرف بیش از ۱۰۵ میلیارد مترمکعب گاز طبیعی در کشور

مصرف بیش از ۱۰۵ میلیارد مترمکعب گاز طبیعی در کشور
مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران از مصرف بیش از ۱۰۵ میلیارد مترمکعب گاز طبیعی در کشور در نیمه نخست امسال خبر داد
منبع خبر : iribnews.ir