تنها راه دفاع از حقوق کشور در برابر قلدری، اقدام متقابل است

تنها راه دفاع از حقوق کشور در برابر قلدری، اقدام متقابل است
دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان گفت: تنها راه دفاع از حقوق کشور در برابر قلدری، چه در برجام چه در آژانس و چه در سایر عرصه‌ها، اقدام متقابل است.
منبع خبر : iribnews.ir