جدول رنگ بندی جدید شهر‌های کشور

جدول رنگ بندی جدید شهر‌های کشور
اپلیکیشن ماسک رنگ‌بندی جدید کرونایی کشور را منتشر کرد.
منبع خبر : iribnews.ir