حساب‌های تجاری و غیرتجاری اشخاص تا پایان سال تفکیک می‌شوند

حساب‌های تجاری و غیرتجاری اشخاص تا پایان سال تفکیک می‌شوند
رئیس سازمان امور مالیاتی کشور گفت: در خصوص خبر اخیر مربوط به حساب‌های مشکوک به تجاری،  حساب‌هایی هستند که ۱۰۰ بار با حداقل مبلغ ۳۵ میلیون تومان در ماه واریز به آن‌ها صورت می‌گیرد و تا آخر امسال تفکیک حساب‌های تجاری و غیرتجاری انجام خواهد شد.
منبع خبر : iribnews.ir