فروش آرد سهمیه‌ای با قیمت آزاد!

فروش آرد سهمیه‌ای با قیمت آزاد!
سهمیه آرد یارانه‌ای در سایه بی‌توجهی و ناهماهنگی ارگان‌های مربوطه به قیمت ناچیز به نانوایی‌ها می‌رسد و بدون آن که وارد عرصه پخت نان و توزیع در بین مردم شود به شکل آزاد به دلالال فروخته شده و در نهایت وارد مسیر قاچاق می‌شود.
منبع خبر : iribnews.ir