دانه‌های جادویی بیل گیتس برای پایان دادن به گرسنگی در جهان!

دانه‌های جادویی بیل گیتس برای پایان دادن به گرسنگی در جهان!
بیل گیتس‌ ادعا می‌کند که انواعی از دانه‌های مهندسی‌ شده می‌توانند با تغییرات اقلیمی مقابله کنند و به گرسنگی جهانی پایان دهند.
منبع خبر : yjc.news