عرضه ۲۸۹ میلیون دلار در سامانه نیما

عرضه ۲۸۹ میلیون دلار در سامانه نیما
سامانه نیما امروز شاهد عرضه حدود ۲۸۹ میلیون دلار به صورت حواله ارزی به منظور تامین ارز واردات کشور بوده است.
منبع خبر : iribnews.ir