ساخت خانه‌های نهضت ملی مسکن در مازندران متری پنج میلیون تومان تمام می‌شود

ساخت خانه‌های نهضت ملی مسکن در مازندران متری پنج میلیون تومان تمام می‌شود
مساحت حدود ۲۰ هزار واحد مسکونی که ساخت آن‌ها سهمیه سال نخست در مازندران است، ۵۰ تا ۷۰ متر مربع خواهد بود.
منبع خبر : iribnews.ir