خطيب زاده: هیچ مستشار نظامی ایرانی در یمن حضور ندارد

خطيب زاده: هیچ مستشار نظامی ایرانی در یمن حضور ندارد
سخنگوی وزارت امور خارجه اظهارات یک عضو دولت مستعفی منصور هادی مبنی بر کشته شدن یک تبعه ایرانی در یمن را از اساس کذب دانست و اظهار داشت : هیچ مستشار نظامی ایرانی در یمن حضور ندارد که در بمباران متجاوزین به یمن کشته شده باشد.
منبع خبر : iribnews.ir