تنها مادر شهید ژاپنی دفاع مقدس به فرزند شهیدش پیوست

تنها مادر شهید ژاپنی دفاع مقدس به فرزند شهیدش پیوست
خانم سبا بابایی ( کونیکو یامامورا) مادر شهید محمد بابایی از شهدای دفاع مقدس شامگاه امروز به فرزند شهیدش پیوست.
منبع خبر : iribnews.ir