بومی سازی سامانه تصفیه آب توازن کشتی با استفاده از فناوری نانو

بومی سازی سامانه تصفیه آب توازن کشتی با استفاده از فناوری نانو
سامانه گندزدایی و تصفیه آب توازن کشتی، نیاز صنعت دریایی کشور بود که حالا با استفاده از فناوری نانو، بومی و در نمایشگاه نانو فناوری از آن رونمایی شده است.
منبع خبر : iribnews.ir