نوای بلند عزاداری سید و سالار شهیدان در مهاباد

نوای بلند عزاداری سید و سالار شهیدان در مهاباد
پیروی از مکتب حسینی راه عزت است، عاشقان و شیفتگان این مکتب شب گذشته هم در عزا و ماتم بودند.
منبع خبر : yjc.news