دانش‌بنیان‌ها به کمک خودکفایی محصولات کشاورزی می‌آیند

دانش‌بنیان‌ها به کمک خودکفایی محصولات کشاورزی می‌آیند
مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران اعتقاد دارد اگر دانش بنیان‌ها همراه با توسعه کشت در دیم زارها پای کار آیند، خودکفایی در تولید محصولات محقق می‌شود.
منبع خبر : iribnews.ir