لحظه تحویل سال

لحظه تحویل سال
سال ۱۴۰۰ در حالی تحویل شد که کادر درمان همچون سال گذشته در حال پذیرش و درمان بیماران کرونایی بود.
منبع خبر : iribnews.ir