بهره‌برداری از ۸۴۰۰ طرح اشتغال‌زایی بانوان

بهره‌برداری از ۸۴۰۰ طرح اشتغال‌زایی بانوان
۸۴۰۰ طرح اشتغال‌زایی بانوان سرپرست خانوار امروز مورد بهره برداری قرار گرفت.
منبع خبر : iribnews.ir