سنگر شوراها را نباید خالی گذاشت+ فیلم

سنگر شوراها را نباید خالی گذاشت+ فیلم
آبادانی روستا‌ها در گرو حضور افرادی است که با مسوولیت پذیری به منطقه خود نگاه می‌کنند و می‌دانند که روستا‌ها اولین سنگر تولید و پیشرفت جامعه است.
منبع خبر : iribnews.ir