ورود طالبان به پنجشیر تکذیب شد

ورود طالبان به پنجشیر تکذیب شد
حامیان و منابع نزدیک به احمدمسعود، ورود طالبان به ولایت پنجشیر را به شدت تکذیب و همزمان اعلام کردند که دور دوم گفتگوها به زودی برگزار خواهد شد.
منبع خبر : mehrnews.com