عرضه گسترده مرغ گرم از شنبه در استان تهران

عرضه گسترده مرغ گرم از شنبه در استان تهران
با هدف تنظیم بازار از شنبه ۱۴ فروردین مرغ گرم بطور روزانه در سطح استان تهران عرضه خواهد شد.
منبع خبر : iribnews.ir