آشوب آفرینی اغتشاشگران در سالگرد انفجار بندر بیروت

آشوب آفرینی اغتشاشگران در سالگرد انفجار بندر بیروت
ذینفعان خارجی در اولین سالگرد انفجار بندر بیروت به کمک برخی عناصر داخلی، مسیر مطالبه‌های به حق مردمی را به آشوب کشاندند.
منبع خبر : iribnews.ir