بانک کشاورزی تسهیلات یارانه‌دار در اختیار واحد‌های دام و طیور قرار می‌دهد

بانک کشاورزی تسهیلات یارانه‌دار در اختیار واحد‌های دام و طیور قرار می‌دهد
سرپرست اداره کل پشتیبانی امور دام کرمانشاه از ارئه تسهیلات یارانه‌دار به واحد‌های دام و طیور خبر داد.
منبع خبر : yjc.news