مقام آمریکایی در اعتراض به تداوم سیاست‌های ضد مهاجرتی استعفا کرد

مقام آمریکایی در اعتراض به تداوم سیاست‌های ضد مهاجرتی استعفا کرد
یک مقام آمریکایی استعفای خود را به دلیل تداوم سیاست‌های ضد مهاجرتی دولت پیشین این کشور ارائه کرده است.
منبع خبر : yjc.news