حمله تظاهرکنندگان معترض به وزرای دولت پرو

حمله تظاهرکنندگان معترض به وزرای دولت پرو
پلیس ملی پرو اعلام کرد در خصوص افرادی که با خشونت تظاهرات می‌کنند، مداخله خواهد کرد.
منبع خبر : iribnews.ir