تصویب و ارسال ۱۱۰ میلیارد ریال تسهیلات در قالب دامدار کارت/اشتغال ۵۰ نفر در بزرگترین گلخانه غرب کشور

تصویب و ارسال ۱۱۰ میلیارد ریال تسهیلات در قالب دامدار کارت/اشتغال ۵۰ نفر در بزرگترین گلخانه غرب کشور
مدیر جهاد کشاورزی کنگاور از تصویب و ارسال ۱۱۰ میلیارد ریال تسهیلات در قالب دامدار کارت به دامداران و مرغداران شهرستان در قالب ۳۹۲فقره پرونده و ارسال آن به شعبات بانک کشاورزی خبر داد.
منبع خبر : yjc.news