اروپا ۲ میلیارد یوروی دیگر به اوکراین کمک می‌کند

اروپا ۲ میلیارد یوروی دیگر به اوکراین کمک می‌کند
رئیس کمیسیون اروپا اعلام کرد ۲ میلیارد یوروی دیگر در قالب کمک‌های نظامی و مالی طی هفته‌های آینده به اوکراین ارسال می‌شود.
منبع خبر : mehrnews.com