تفرقه در حزب حاکم انگلیس و ناامیدی در میان مردم

تفرقه در حزب حاکم انگلیس و ناامیدی در میان مردم
اعتراض‌ها به دولت انگلیس در لندن و سخنرانی تراس در نشست سالانه حزب محافظه کار در بیرمنگهام بار دیگر تفرقه در میان این حزب را آشکار و ناامیدی در میان مردم را آشکار کرد.
منبع خبر : iribnews.ir